ผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องอ่าน กับวิธีการเลือกบริษัทรับสร้างโกดังให้ธุรกิจ

0 Comments

บริษัทรับสร้างโกดัง

                การรับก่อสร้างโกดังเป็นบริการของบริษัทรับสร้างโกดังที่เป็นตัวแปรสำคัญของธุรกิจยุคใหม่ ทั้งธุรกิจที่เกิดใหม่รวมไปถึงธุรกิจเดิมที่มีการขยายขนาด และยิ่งในเวลานี้ที่การขนส่งเป็นกุญแจที่จะวัดกันว่าธุรกิจจะมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดมากน้อยแค่ไหน ซึ่งโกดังที่มีความพร้อมที่จะสามารถสนับสนุนการขนส่งของผู้ประกอบการยุคใหม่ได้จะช่วยให้เส้นทางความสำเร็จของธุรกิจราบรื่นขึ้นได้ เพราะฉะนั้นแล้วเพื่อให้ธุรกิจใหม่ของเราก้าวหน้าและให้ทุกการลงทุนในการก่อสร้างโรงงานคุ้มค่า การเลือกผู้รับเหมาก็เลยต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษ

บริษัทรับสร้างโกดังแบบไหนที่ช่วยธุรกิจสำเร็จง่ายขึ้น

เน้นงานไม่เน้นขาย

บริษัทรับสร้างโกดังที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ เวลาคุยงานกับผู้ว่าจ้างจะไม่ใช้รูปแบบการเจรจาที่เน้นการขาย ไม่พยายามโน้มน้าวให้เราซื้อหรือเชื่อ แต่จะเน้นการนำเสนอโดยการสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการนำเสนอผลงานที่เคยทำมา ว่าทำอะไร ให้ใครมาแล้วบ้าง จะไม่ขายฝันแต่จะเน้นการคุยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง งานจริง ๆ พื้นที่จริง ๆ มากกว่า ซึ่งหากได้ลองไปเจรจาเรื่องสร้างโรงงานกับหลาย ๆ บริษัท จะสังเกตได้เห็นถึงความแตกต่างว่าบริษัทแต่ละที่ก็จะมีสไตล์ในการคุยงานที่ไม่เหมือนกัน แต่แนะนำว่าให้เลือกบริษัทที่เน้นคุยกันเรื่องผลงานจะดีกว่า

ตรวจงานย้อนหลังได้

พอมาถึงจุดที่คุยเรื่องงานปัจจุบันหรือผลงานในอดีตที่ผ่านมาของบริษัทรับสร้างโกดัง ตรงนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะใช้ในการคัดเลือกบริษัทที่เป็นมืออาชีพ ซึ่งถ้าเป็นบริษัทที่งานดีจริงจะกล้าให้เราดูข้อมูลของผลงานที่เอามาโชว์ในเชิงลึกมากขึ้น อย่างเช่นข้อมูลสัญญาของโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งในสัญญานั้นจะแสดงรายละเอียดที่จะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น และทำให้รู้ว่าบริษัทนั้น ๆ มีการดำเงินงานอย่างไร ส่งมอบงานตรงเวลาหรือไม่ งานที่ทำไปนั้นได้มาตรฐานตามข้อตกลงที่ทำสัญญาไว้อย่างไรด้วย

ราคาและบริการต้องเหมาะสม

ถึงแม้ว่าเราจะต้องการทำงานกับบริษัทก่อสร้างที่มีความเป็นมืออาชีพ โปรไฟล์ดี แต่ก็ต้องดูด้วยว่าราคาที่บริษัทนั้นเสนอมาให้เราสมเหตุสมผลหรือไม่ด้วย โดยดูจากวัสดุที่ใช้ สิ่งที่ได้ การกำหนดค่าใช้จ่ายในรายการต่าง ๆ เหมาะสมอย่างไร และก็ควรที่จะดูถึงบริการของบริษัทรับสร้างโกดัง ก็ควรจะสามารถส่งมอบบริการแบบครบวงจรให้เราได้ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโกดัง วางระบบไฟ น้ำ และระบบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัสดุและสินค้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

เพราะการเลือกบริษัทรับสร้างโกดังที่มีความเป็นมืออาชีพ เน้นการพิจารณาข้อตกลงผ่านการเสนองานที่การันตีได้ถึงความพึงพอใจ กล้าที่จะให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาตรวจสอบสัญญาผลงานที่ผ่านมือมา รวมไปถึงการกำหนดราคาที่เหมาะสมกับงานและมาพร้อมกับบริการที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบงาน ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ธุรกิจของเราได้โกดังที่มีคุณภาพและตอบโจทย์การใช้งานของธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Tags: ,

Categories

Recent Posts

Tags